MEDICINA PREVENTIVA

La medicina preventiva té per objectiu intentar evitar l’aparició o l’empitjorament de certes malalties.

Al Centre Veterinari Onyar  recomanem fer una visita anual al veterinari on realitzarem una exploració general de l’animal, i oferirem un pla personalitzat per a cada pacient segons la seva condició i factors de risc, que consisteix en:

  • Idear un pla vacunal per prevenir de les principals malalties víriques dels nostres pacients.
  • Pautes de desparasitació interna: en general recomanem que es faci una desparasitació periòdica (mínim cada 3 mesos) per garantir la salut dels nostres peluts. Tot i així valorarem cada cas individualment per proporcionar el millor tractament possible.
  • Pautes de desparasitació externa: us assessorarem per escollir el millor producte per al vostre animal per garantir l’eliminació i prevenció de paràsits com puces, paparres o el mosquit de la leishmaniosi.
  • Assessorament nutricional: tenim una gamma de productes d’alimentació canina i felina, però també per a rosegadors, lagomorfs i fures. Us guiarem per escollir l’aliment més adient per al vostre animal tenint en compte edat, mida, condició corporal i existència o no d’al·lèrgies o altres patologies.
  • Controls periòdics: a mesura que augmenta l’edat dels animals és molt recomanable dur a terme una sèrie de visites complementades per una analítica completa per tal de detectar el deteriorament d’òrgans interns abans que apareguin o empitjorin.
  • Salut buco-dental: el mal alè en gats i gossos pot provenir d’un excés de tosca dental. Hi ha una sèrie de productes que ens permeten alentir la producció de tosca dental. També, per aquells animals en què ja tenim una acumulació molt gran, tenim servei de neteja dental sota sedació.