Sandra Varo Pérez

Auxiliar Tècnica Veterinària.
Responsable d'atenció al públic.