TRAUMATOLOGIA

L’especialitat de traumatologia s’encarrega de diagnosticar i tractar problemes relacionats amb el sistema locomotor tant del sistema ossi, muscular i tendinós, articular o dels lligaments.

Per a poder arribar a un diagnòstic haurem de fer una exploració física completa, i en ocasions s’haurà de complementar amb analítiques de sang o proves d’imatge com la radiografia o l’ecografia.

Recomanem en casos de coixera venir a consulta amb un vídeo de com camina l’animal a casa o en un ambient familiar, ja que quan arriben aquí, pot ser que pels nervis no mostrin la coixera.

Al centre veterinari Onyar treballem amb un expert en traumatologia amb qui us podem concertar visita al nostre centre en cas que sigui necessari, i que durà a terme un examen complet, proves complementàries i en cas necessari cirurgia del vostre animal. D’aquesta manera us podem oferir un millor servei i més especialitzat per el vostre animal.