LABORATORI

Al laboratori es realitzen proves complementàries per tal de poder arribar a un diagnòstic acurat.

  • Intern: al nostre centre disposem d’un laboratori on duem a terme proves analítiques (hemograma i bioquímica), citologies, raspats... que ens aporten informació valuosa per poder arribar a un diagnòstic acurat del vostre animal.
  • Extern: al centre veterinari Onyar treballem amb laboratoris externs per tal d’oferir-vos proves que no es poden dur a terme al nostre laboratori intern, com poden ser biòpsies, cultius i antibiogrames, proves de valoració hormonal, proves d’al·lèrgies, entre altres.