DIAGNÒSTIC PER IMATGE

El diagnòstic per imatge es basa en la utilització de proves que ens permeten visualitzar l’estructura interna dels diferents òrgans amb la finalitat de d’obtenir més informació de possibles patologies que pugui patir el pacient.

Al Centre Veterinari Onyar disposem d’una sala de radiologia amb un aparell de radiografia digital que ens permet l’obtenció d’imatges en 2D, i d’una sala d’ecografia amb un aparell d’ecografia dotat de sondes de baixa freqüència i alta freqüència.