CIRURGIA GENERAL

En alguns casos resulta necessari recórrer a la cirurgia per tal de resoldre alguna malaltia concreta, o per ajudar a arribar a un diagnòstic precís. 

En la majoria dels casos es requereix una anestèsia general de l’animal, tot i que algunes intervencions es poden fer sols sota sedació lleugera i anestèsia local. A més, també es duen a terme cirurgies preventives com ara ovari-histerectomies i castracions.

Al Centre Veterinari Onyar disposem d’un quiròfan i àrea de pre-quiròfan preparats per poder oferir a la teva mascota la millor atenció possible. Les nostres instal·lacions estan dotades d’aparell d’anestèsia de gasos i monitorització multi-paramètrica per tal de poder controlar tots els paràmetres durant la intervenció.

 

Li han de realitzar una cirurgia a la meva mascota, què he de saber?

Generalment una cirurgia requereix una anestèsia. Tant la cirurgia com l’anestèsia comporten un risc per l’animal, que serà major o menor segons l’edat de l’animal, estat de salut, gravetat de la patologia que intervenim...

Es recomana abans de qualsevol intervenció realitzar una visita pre-quirúrgica on realitzarem una valoració de l’animal i proves analítiques per poder realitzar un pla anestèsic ajustat a les seves necessitats.

Abans de qualsevol intervenció que requereixi una anestèsia demanem que l’animal vingui en dejú de com a mínim 8h, i que l’animal vingui a primera hora del matí (9h) o primera hora de la tarda (16h), i que el vinguin a buscar a última hora de la tarda per tal de continuar la recuperació post-quirúrgica a casa, en un ambient familiar i tranquil.