Li han de realitzar una cirurgia a la meva mascota, què he de saber?

Generalment una cirurgia requereix una anestèsia. Tant la cirurgia com l’anestèsia comporten un risc per l’animal, que serà major o menor segons l’edat de l’animal, estat de salut, gravetat de la patologia que intervenim...

Es recomana abans de qualsevol intervenció realitzar una visita pre-quirúrgica on realitzarem una valoració de l’animal i proves analítiques per poder realitzar un pla anestèsic ajustat a les seves necessitats.

Abans de qualsevol intervenció que requereixi una anestèsia demanem que l’animal vingui en dejú de com a mínim 8h, i que l’animal vingui a primera hora del matí (9h) o primera hora de la tarda (16h), i que el vinguin a buscar a última hora de la tarda per tal de continuar la recuperació post-quirúrgica a casa, en un ambient familiar i tranquil.

Un cop a casa s'aconsella seguir les recomanacions del veterinari pel que fa al repós i les cures de la vostra mascota per tal que la recuperació sigui més ràpida.