MEDICINA INTERNA

Medicina interna és un servei per al diagnòstic i el tractament de malalties relacionades amb els òrgans interns.

Per a poder arribar al diagnòstic comptem amb una sèrie de proves diagnòstiques que elaborem al nostre laboratori, o en cas que sigui necessari a un laboratori extern, per poder garantir un servei ràpid i de qualitat.

En medicina interna s’inclou:

  • Malalties digestives: són les malalties que afecten a algun punt del sistema digestiu, des de la cavitat oral i en tot el seu trajecte fins a l’anus. Inclou també malalties del pàncrees, fetge i vesícula biliar.
  • Malalties respiratòries: són aquelles malalties que afecten a algun punt del sistema respiratori: cavitat nasal, laringe, tràquea, bronquis i pulmons.
  • Malalties cardíaques: la cardiologia estudia els problemes que afecten al cor, tant en la seva estructura com en el seu desenvolupament. Els problemes cardíacs poden ser congènits (ja neix amb la malformació) o adquirits. Per a l’òptim tractament és necessari un diagnòstic precoç del problema, i en ocasions serà necessari recórrer al diagnòstic per imatge o altres tècniques diagnòstiques.
  • Malalties endocrines/hormonals: malalties produïdes per hormones o els òrgans que les produeixen com podrien ser l’hiperadrenocorticisme (Cushing), hipoadrenocorticisme (Addison), diabetis...
  • Malalties hematològiques: afectacions de les cèl·lules sanguínies tant en la seva formació com en el seu correcte funcionament, com per exemple anèmies i problemes de coagulació.
  • Malalties renals/urinàries: són aquelles malalties que afecten als ronyons, urèters, bufeta de l’orina o uretra. Quan els ronyons comencen a fallar ja sigui per alguna malaltia o per deteriorament degut a l’edat, la rapidesa en el diagnòstic i la instauració del tractament són imprescindibles per recuperar la funcionalitat.
  • Malalties oncològiques: quan els nostres animals pateixen algun tipus de càncer, el diagnòstic és molt important per establir un pronòstic i garantir al màxim la qualitat de vida de l’animal. Depenent del diagnòstic es recomanarà el seu tractament mèdic, quirúrgic, quimioteràpic o pal·liatiu.