Què és la leishmaniosi, com afecta al meu gos i què puc fer per prevenir-la?

La Leishmaniosi canina és una malaltia causada per un paràsit intracel·lular, la Leishmania infantum. És transmesa per un vector de la família dels Phlebotomus, que quan pica al gos injecta el paràsit a la sang.

Els gossos poden mostrar diferents manifestacions quan s’infecten per leishmània; hi haurà alguns gossos que tindran simptomatologia molt evident, i d’altres que no presentaran cap tipus de simptomatologia.

 

I això perquè passa?

El sistema immunitari pot respondre enfront la infecció per dues vies diferenciades: la resposta immunològica humoral (Th2) o la resposta cel·lular (Th1). Només aquesta darrera (Th1) és capaç de controlar la infecció i protegir l’animal.

Per tant, la manera com respon el sistema immunitari del nostre animal és clau per l’evolució de la malaltia i per valorar la resposta al tractament.

 

Quin quadre clínic pot causar?

El quadre clínic que causa la Leishmaniosi és molt variable i generalitzat; pot causar adenopatia, mucoses pàl·lides, dermatitis, pèrdua de pes, anorèxia, anèmia, hiperproteïnèmia, hipoalbuminèmia, hipergammaglobulinèmia, trombocitopènia, insuficiència renal.. entre altres.

 

Com es diagnostica?

Si el vostre animal presenta simptomatologia compatible amb la Leishmaniosi, el veterinari pot realitzar una prova ràpida, que en tot cas haurà de ser complementada amb una analítica general (hemograma + bioquímica) per determinar quin grau d'afectació tenim, i una serologia i/o PCR per quantificar la leishmania.

 

Què puc fer per prevenir la Leishmaniosi?

Primer de tot, hem de prevenir que el Phlebotom de la Leishmaniosi pugui picar al nostre gos, i això ho podem fer aplicant repel·lents o bé en forma de pipeta (ULL! No totes les pipetes van bé), o bé en forma de collar (Igual que en les pipetes, no tots els collars protegeixen contra el phlebotom!!). Pregunta al Centre Veterinari quin és el producte més adient per al teu animal.

Tot i que els repel·lents funcionen molt bé, no hi ha res que ens el protegeixi 100%, i és per això, que també existeixen productes per ajudar a que el sistema immunitari de l’animal sigui capaç de respondre correctament en cas que, tot i portar repel·lents, el Phlebotom aconsegueixi picar-lo.

Hi ha 2 tipus de productes per a ajudar a que la resposta immunitària sigui correcta:

  • Vacunes de leishmaniosi
  • Xarop de domperidona.

Actualment no hi ha cap producte preventiu al mercat que sigui 100% eficaç contra la leishmaniosi, però prepara el sistema immunitari per tal que, si amb totes les precaucions que hem pres el nostre animal s’infecta i mostra simptomatologia, que sigui capaç de tenir una millor resposta al tractament.